Ambasador

Peixoto (Augusto José Pestana Saraiva) – Rodjen 11. oktobra 1952. u Portu; diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Lisabonu; u Ministarstvu za inostrane poslove počeo sa radom na mestu Atašea, posle položenog pristupnog ispita otvorenog 20. jula1978.; Ataše Ambasade u Državnom sekretarijatu, od 30. jula 1979.; Treći sekretar Ambasade, od 23. januara 1982.; Drugi sekretar Ambasade, od 1. oktobra 1982.; Vršilac dužnosti Šefa odeljenja Šifre od oktobra 1983. do februara 1984.; u Ambasadi u Meksiku, od 16. februara 1984.; na službenom postavljenju u Ambasadi u Limi, od 4. maja 1989.; kao Otpravnik poslova a.i. do 7. avgusta 1990.; u Ambasadi u Limi od 20. avgusta 1990. do 30. aprila 1991.; Prvi sekretar Ambasade od 8. avgusta 1990.; u Ambasadi u Maputu, od 13. maja 1991.; Generalni konzul u Maputu, od 9. avgusta 1991.; Savetnik Ambasade, od 9. juna 1993.; u Državnom sekretarijatu, na mestu Direktora Službe za ljudske resurse Odeljenja za opštu upravu, od 11. marta 1994.; Generalni konzul u San Francisku, od 24. avgusta 1998.; Opunomoćeni ministar 2. klase, od 4. maja 2001.; Zamenik Šefa Državnog Protokola, od 9. decembra 2003.; Opunomoćeni ministar 1. klase, od 4. maja 2004.; akreditovani Ambasador u Bogoti, od 14. decembra 2006; akreditovani Ambasador u Beogradu, od 2. aprila 2013.

Veliki krst za zasluge; Komendator Reda Rio Branko iz Brazila; Komendator reda zaslužnih gradjana Austrije.  u Ambasadi u Briselu, od 13. septembra 1977.;

Nj. E. Maria do Carmo Allegro de Magalhães, Ambasadorka Portugala u Beogradu (2012)

Nj.E. g. Luís de Almeida Sampaio, Ambasador Portugala u Beogradu (2008 – 2012)

Embaixador-150x150

CURRICULUM VITAE